Tuin van eten

Er zijn 4 clusters waar in de toekomst verder rond
kan worden gewerkt: ECORRIDOR, TUIN VAN ETEN,
TINY COOP en MAKERSBAD

 

---

TUIN VAN ETEN is een cluster die vooral rond voedsel en inclusie is opgebouwd. Deze cluster is bij uitstek bedacht om de haalbaarheid van voorstellen te vergroten door ze onderling te verbinden. Het ene voorstel kan zorgen voor het andere etc. 

 

---

Bevindingen cluster 4: Tuin van eten

Inclusieverhaal combineren met groen.

Groen willen samenbrengen met mensen van verschillende culturen: oventuin en stadsboerderij is concreet.

---

Wij vragen aan de stad

Samen met de stad in dialoog gaan over deze projecten, als één groep. We geloven in het potentieel van kasteeldomein De Borght als locatie. We willen spreken over samenwerking tussen ons, burgers, experten, kunstenaars en de stad. We geloven in de expertise die we kunnen bijdragen, de netwerken die wij kunnen inzetten (wat reeds een teken van inclusie is). We geloven dat netwerken actief kunnen uitgebouwd worden en dat dit noodzakelijk is voor inclusie.

We willen graag bijdragen aan het beloofde beleidsdoel van de stad om kasteeldomein De Borght te ontsluiten voor alle Mechelaars.