di 21 jan. | The Neverending Park

Gelieve het gras te betreden - Ann Meskens nodigt uit | GESPREK

Lunchgesprek op dinsdag met Paul Van Bets, Mario Van Essche en Horiya Lakhal over spirituele en religieuze kaders.
Registratie is afgesloten
Gelieve het gras te betreden - Ann Meskens nodigt uit | GESPREK

Tijd en locatie

21 jan. 2020 12:00 – 13:30
The Neverending Park, Museum Hof van Busleyden, Sint-Jansstraat 2a, 2800 Mechelen

Over het evenement

Een gebed noemt men weleens een gesprek met God, goed, maar in de meeste conversaties gaan we in gesprek met anderen. Kunnen we als vrijzinnigen en diverse gelovigen met elkaar praten over de kracht van stilte en de macht van woorden? 

Met Paul Van Bets, Mario Van Essche en Horiya Lakhal.

Schrijf je hier in!

---

 

Paul Van Bets (°1956) is een van de contactpersonen van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, een organisatie binnen de kerk die zich bezighoudt met verschillende thema's, maar waarvan de interreligieuze dialoog voor hem de belangrijkste is. ‘Het is een gegeven waar we niet om heen kunnen dat we in Mechelen met veel verschillende culturen samenleven’, zegt Paul. ‘Toch is het eerder naast elkaar leven, want als we eerlijk zijn dan moeten we toegeven dat we niet veel weten over de andere culturen en religies. Daarom is de interreligieuze dialoog in het leven geroepen.’ Paul Van Bets was in zijn professioneel leven lang zoekende en probeerde verschillende richtingen uit. Een vacature binnen de katholieke kerk in Mechelen deed hem uiteindelijk overstag gaan. Hij werkte daar eerst in een onthaal waar mensen hun verhaal kwijt konden en op verhaal kwamen, nadien kwam daar de ontmoeting met gevangenen, begeleiding van vluchtelingen en de interlevensbeschouwelijke dialoog in Vlaams-Brabant & Mechelen bij, onder meer als lid van Orbit vzw. In ‘Cultuur in geloof’ , zijn huidige opdracht, werkt hij op het snijpunt van cultuur en geloof. Cultuur te verstaan in ruime betekenis als de samenleving in al haar facetten. Cultuur in meer strikte zin als schoonheid en kunst zoals film, muziek, beeldende kunst en erfgoed. Tenslotte cultuur in meervoudsvorm als de dialoog en samenwerking met de diverse etnische en levensbeschouwelijke culturen in onze superdiverse samenleving. Steeds met de christelijke traditie als bron van zin en cultuur. 

  

Meester Mario Van Essche is advocaat arbeidsrecht, onderwijsrecht en insolventie aan de balie van Antwerpen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van theater ARSENAAL/LAZARUS, covoorzitter van de Nationale Evaluatiecommissie voor Zwangerschapsafbreking en penningmeester van de regionale televisiezender RTV. Sinds 24 november 2012 is Mario ook voorzitter van het Humanistisch Verbond (HV), een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt. Vrijzinnig humanisten verdedigen het recht op vrije meningsuiting en zetten zich in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Ze laten zich leiden door verlichtingswaarden als vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid en onderschrijven de belangrijke verklaringen en verdragen die de rechten van de mens tot richtsnoer voor het goede (samen)leven hebben gemaakt.

Horiya Lakhal (°1980) is een Mechelse advocate met Marokkaanse roots. Ze studeerde Rechten aan de VUB en sinds 2008 is ze als advocate aangesloten bij de Balie van de Provincie Antwerpen. Ze heeft haar eigen kantoor in Mechelen.

Daarnaast was ze een van de oprichters van de vzw Sharaf. Deze vereniging had voornamelijk als doel bruggen te bouwen tussen de verschillende gemeenschappen, geloofsovertuigingen en filosofieën binnen Mechelen. Sharaf was ook een aanspreekpunt voor verschillende gemeentediensten, culturele organisaties etc. Binnen Sharaf vervulde Horiya verschillende functies o.m. die van voorzitter. Na 10 jaar werd de werking van Sharaf in december 2019 stopgezet.

---

Schrijf je hier in!

Betaal éénmalig 5 euro voor neverending toegang tot alle activiteiten van het park. 

De lokale Koekoekmunt wordt aanvaard als betaalmiddel. 

Bekijk het programma en ontdek alle activiteiten

Deel dit evenement