Solo's

Naast de 4 clusters zijn er ook nog enkele reeksen die een andere
aanpak vragen. 

---

 

De reeks voorstellen hieronder noemen we de solo’s: voorstellen die
individueel ontwikkeld worden vanwege specifieke contexten. 

We onderscheiden hierin twee categorieënvoorstellen die te groot of te
systemisch zijn om in een overkoepelend verhaal een plaats te geven en
voorstellen die geen grond behoeven

 

De eerste categorie zijn trajecten die in sommige gevallen de vooropgestelde tijd
van De Grond der Dingen overstijgen 
en waarbij op vele vlakken ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. De tweede categorie zijn vooral trajecten met een artistieke insteek waarbij we als De Grond der Dingen onze verantwoordelijkheid willen delen met de stad. 

 

---

Bevindingen Solo’s

 

Wij staan hier samen als een groep, ook al zijn we de solo’s en locatiegebonden ideeën. We hebben een gemeenschappelijke deler en we hebben elk ook een specifieke vraag. Elk van ons heeft de stad erg nodig; we zoeken een échte partner om mee in gesprek te gaan, die de voortgang kan opvolgen en zo dat wij er deel van uitmaken. We willen weten welke code onze projecten gekregen hebben bij de bespreking door de stadsdiensten: rood, oranje, groen? We willen weten wat de stad er echt van vindt.

Gemeenschappelijk: wij vragen niet zomaar iets maar bieden ook iets aan: we hebben kennis, ervaring, en veel betrokkenheid bij onze projecten. Wij zoeken partners in de stad die iets kunnen wat wij niet kunnen om onze projecten te helpen realiseren.

Achter elk van onze projecten staat een grote groep mensen die moeilijk hun stem kunnen laten horen: overleden mensen, oude mensen, mensen met een beperking, mensen in armoede, mensen zonder papieren,... Wij willen graag een spreekbuis zijn voor deze andere solo’s.

Vraag voor De Grond der Dingen: om er aandacht voor te hebben dat we niet door de mazen van het net vallen juist omdat we solo zijn.

---

Specifiek project

Project natuurbegraafplek: naast een partner om mee samen te werken in de stad wil ik graag vragen om jullie politiek netwerk ter beschikking te stellen om een decreetswijziging mogelijk te maken. Om grond buiten de stadskern ter beschikking te stellen. Mechelen kan hiermee pionierswerk doen in ons land. Dit idee draagt bij op het vlak van diversiteit, ecologie en duurzaamheid.